Styrelsen.

Nuvarande styrelse är vald den 29e April 2018.

Ordförande på två år: Patrik Nilsson
Sekreterare på ett år: Eva Nordenfelt
Kassör ytterligare ett år: Roger Andersson

Ledamöter på ett år:
Daniel Lind
Ulrica Luth Lind
Göran Fredriksson
Kenth Carlsson
Ann Liis Hanslep
Grazyna Grandestedt
Mary Zander
Stefan Nilsson
Birgit Funck (suppleant)
Mats Funck (suppleant)
Bella Lindström (suppleant)
Marie Wallin (suppleant)
 
Två revisorer på ett år: Lisa Eriksson, Linn Sander
Revisorssuppleanter på ett år: Joakim Fredriksson, Kjell Knuts
Två personer i valberedning på ett år: Anna Sunner, Ewa Berglund Andersson

Kontakt.

Kontakta  styrelsen via E-post på
Strassaby@outlook.com